MCS Technique Service Website
February 16 2019 20:10:22
PRODUCT > CCTV

PRESENTATION ALL PRODUCT.

ระบบกล้องวงจรปิด Hi-View ความคมชัดภาพสูงระดับHD! ภาพที่ออกมาจึงมีความละเอียดมาก ติดตั้งง่าย การใช้งานไม่ยุ่งยาก และยังสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ รองรับทั้งระบบ ไอโฟน(IPhone) และแอนดรอย(Android) ฟรี! พร้อมการรับประกัน